Beste zwemmers, wij mogen weer open!

De voorwaarden en spelregels kunt u hier vinden: Lees meer hierover op deze pagina

De gewijzigde openingstijden tijdens coronacrisis kunt u hier vinden: Lees meer hierover op deze pagina

Hopelijk tot binnenkort.

Het schoonste en leukste zwembad

Van de regio!

UPDATE 13 mei

Een update over de huidige stand van zaken

 

Beste zwemmers,

 

Afgelopen week hebben wij het goede nieuws ontvangen dat wij weer open mogen, dit onder strikte voorwaarden. Vorige week vrijdag zijn de protocollen vrijgegeven en is een richtlijn gepubliceerd waaraan een zwembad moet voldoen qua hygiëne.  Deze documenten kunt u hier  terugvinden en de inhoud ervan is niet mals.

In deze update meer informatie over hoe wij er nu voor staan, wat er is gebeurd, wat het plan richting de heropening is en alvast wat uitleg over de spelregels.

 

Wat vooraf ging

Omdat wij in het voortraject betrokken waren bij het opstellen van het protocol en goed contact hadden met de werkgroep die zich met de hygiëne bezig heeft gehouden, hebben wij op voorhand al de nodige maatregelen kunnen treffen.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Routingsplan opzetten en materialen hiervoor bestellen;
  • Nieuwe opzet zwemlessen met instructeurs op 1,5 meter;
  • Bestellen van de benodigde middelen en materialen;
  • Overleg met onze IT-leverancier t.a.v. online reserveren;
  • Enz.

 

Groot onderhoud

Ook hebben wij groot onderhoud naar voren getrokken, waarvoor wij anders een aantal weken in de zomervakantie binnen dicht hadden moeten gaan. Dit is bijvoorbeeld:

  • Het vervangen van de badrand van het recreatiebad (reeds volbracht);
  • Het vervangen van de binnen glijbaan (al het voorbereidende werk is reeds gereed en de glijbaan is in productie);
  • Wij waren al begonnen met onze restwarmte naar buiten te transporteren om het 50-meterbad op te warmen. Helaas gingen enkele pompen en kleppen, die dit jaar vervangen zouden gaan worden, reeds stuk. Begin deze week zijn deze hersteld zodat er weer warmte naar buiten gaat;
  • Het herstellen van het beton en coaten van de bufferkelders van de binnenbaden (wordt momenteel uitgevoerd). De bufferkelders dienen, zoals het woord al verraadt, als bufferend vermogen. Via de bufferkelder wordt water wat verloren gaat via uitdamping, wat u meeneemt als u het water uit gaat, aangevuld. Ook zorgen de kelders ervoor dat de baden op niveau blijven als er zwemmers uit gaan of er juist weer in gaan;
  • Aanleg 2e chloorinstallatie t.b.v. buitenbad (om ook op mooi weer dagen de benodigde hoeveelheid vrij chloor in het water te hebben);
  • En nog vele andere kleine klussen.

 

Huidige stand van zaken

De stand van zaken is dat wij momenteel in overleg zijn met Sportfondsen Nederland over een verantwoorde openstelling van de zwembaden. Via diverse werkgroepen zijn het protocol en de richtlijn vertaald naar de praktijk. Momenteel wordt de input van al deze werkgroepen verzameld en volgen er aanvullende adviezen met als doel komende week verantwoord open te kunnen.

Aan de meeste randvoorwaarden voldoen wij al, dus wij kunnen ons richten op de heropening.

Daarnaast is er veel overleg met de verschillende gebruikers (zwemvereniging, duikvereniging enz) zodat ook zij zo snel als verantwoord is weer kunnen beginnen.

 

Heropeningsplan 

Volgende week willen wij, mede ingegeven door de goede weersverwachtingen, starten met het banenzwemmen in het buitenbad. Ook willen wij gebruikers die dat willen in staat stellen het buitenbad te huren. Morgen (donderdag 14 mei) volgt hier meer informatie over.

Afhankelijk van wanneer de bufferkelders klaar zijn willen wij in de week daarop of de week daarop  het binnenbad openstellen voor alle gebruikers (zwemvereniging, duikvereniging, etc.), het banenzwemmen en de zwemlessen. Ook worden momenteel de protocollen in samenwerking met Sportfondsen Nederland nog verder uitgewerkt.

Volgende week komt hier meer informatie over.

Gekozen is om met de zwemlessen binnen te starten. De leskinderen hebben al geruime tijd geen zwemles gehad en de zomervakantie komt er met rasse schreden aan. Het werken aan de zwemveiligheid van onze leskinderen is dan ook van hoge prioriteit!

Daarnaast is het voor zwemverenigingen hoog tijd weer aan de slag te kunnen zoals buitensportverenigingen ook al enkele weken bezig zijn. Verenigingen hebben een goede organisatie om de zwemsport op een verantwoorde manier op te starten.

Tenslotte is het banenzwemmen relatief makkelijk te organiseren en voor iedereen toegankelijk.

Doelgroepen en recreatief zwemmen volgen hopelijk snel!

 

De spelregels 

Aan de heropening zijn strenge regels verbonden waar wij ons absoluut aan gaan houden. Deze zullen apart uitvoerig worden gepubliceerd. Hieronder een greep uit de belangrijkste regels:

  • Zwemmen mag alleen o.b.v. reservering.
    Helaas is er op dit moment nog geen technische oplossing om digitaal te kunnen reserveren, gekoppeld aan de bestaande abonnementen of meerbadenkaarten. Ofwel: dit gaan wij allemaal handmatig doen!
    Zoals u kunt begrijpen is dit erg veel werk. Wij hebben ongeveer 800 leskinderen per week en enkele duizenden abonnementhouders dan wel zwemmers met een meerbadenkaart.
    Wij gaan de geldigheid van de meerbadenkaarten verlengen, de aquasportabonnementen van degenen die weer willen zwemmen activeren en van de leskaarten het restant aan betaalde lessen uitrekenen.
  • Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.
    Dit betekent in de praktijk dat er per zwemmer 10m2 water wordt gebruikt. Daarnaast moeten de instructrices op 1,5 meter afstand van de leskinderen blijven. Daarnaast moet de routing worden aangepast.
    Voor het banenzwemmen zullen er per zwemniveau 2 éénrichtingsbanen worden ingericht. Inhalen is verboden! Per 2 banen mogen er 4 zwemmers tegelijk zwemmen zodat de afstand goed in acht kan worden genomen. Blijkt dit in de praktijk erg goed te gaan, dan kunnen wij dit aantal uitbreiden.
    Het 50-meterbad buiten krijgt vanaf de kant op 24 meter een lijn zodat er 16 zwembanen ontstaan.Voor de zwemlessen nemen wij drie maatregelen.
    Allereerst wordt de eerste bad les samen met de ouders gegeven. Wij mogen alleen vanaf de kant instructie geven. Voor de veiligheid én effectiviteit van de les is de hulp van een ouder in het water nodig.
    Bij de andere lessen mogen ouders niet tijdens de les aanwezig zijn, maar uiteraard wel bij het helpen uitkleden, afdrogen en aankleden.
    Deze les zal in het recreatiebad plaats gaan vinden.
    2.            De tweede maatregel is dat wij de groepsgrootte verder verkleinen, in eerste instantie naar 5 voor de ondiep groepen en 7 voor de diepgroepen. Als in de praktijk blijkt dat het verantwoord is de groepsgrootte uit te breiden dan zullen wij dit doen.
    3.            Tenslotte zal er tussen de lessen 15 minuten ruimte komen om de 1,5 meter te waarborgen en u in de gelegenheid te stellen goed de 1,5 meter afstand in acht te nemen.
    Ook kunnen wij in de tussentijd het nodige desinfecteren.
  • De douches en omkleedvoorzieningen zijn gesloten.

    Dat er niet omgekleed en gedoucht mag worden is een strenge eis. Wij hebben hiervoor het volgende geregeld: 
  • Er moet vooraf en na afloop thuis worden gedoucht. Het is erg belangrijk dat u thuis vooraf doucht! Minimaal 15 seconden douchen zorgt voor wel 80% minder vervuiling in het bad.
    Zoals u in de hygiëne richtlijnen kunt lezen wordt het werkzame chloor (het zogeheten vrij chloor) binnen en buiten verhoogd. Dankzij deze verhoging wordt het corona virus beter gedood.
    Als u gaat zwemmen zonder vooraf te douchen, gaat een deel van het werkzame chloor onnodig verloren, waardoor het virus meer kans maakt langer te overleven.
    Daarnaast zorgt juist de vervuiling in het water voor de ‘zwembadlucht’: wat u ruikt is werkzaam chloor wat zich heeft gebonden aan vervuiling en aan de oppervlakte komt. Hier wordt het via de overloopgoten naar de filters geleid.
    Ofwel, niet douchen vooraf zorgt voor een hogere kans op ‘rode ogen’ en is niet goed voor de luchtwegen.
  • Rond de baden zijn stoelen opgesteld, minimaal 1,5 meter uit elkaar. Het protocol schrijft voor dat u uw zwemkleding al aan heeft en in overkleding naar het zwembad komt. Bij deze stoelen kunt u zich uitkleden en uw spullen onder de stoel neerzetten.

Wij zullen waken over uw eigendommen.
Na afloop kunt u bij dezelfde stoel u (en/of uw kind) afdrogen en weer aankleden, waarna u meestal via een andere route (als de veiligheid dit dicteert) het zwembad weer kunt verlaten.

Ook schrijven de regels voor dat wij de wc’s zoveel mogelijk gesloten moeten houden. Alleen in hoge nood kan er van het toilet gebruik worden gemaakt: na elk bezoek zullen wij het toilet desinfecteren!

  • Verdere spelregels

Met bovenstaande zijn wij er nog niet! Aanvullend moet u rekening houden met het volgende:

  • De richtlijnen van de RIVM gelden t.a.v. het thuisblijven (en dus niet komen zwemmen);
  • Kom alleen (of met personen uit uw huishouden);
  • Kom alleen op de afgesproken tijd en niet eerder dan 10 minuten van tevoren;
  • Kom met persoonlijk vervoer;
  • Volg de aanwijzingen van ons personeel op;
  • Betaal met pin of contactloos;
  • U kunt zelf uw kaart door een paslezer halen;
  • Neem bij vragen per voorkeur per telefoon of mail contact met ons op;
  • Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie;
  • De eisen t.a.v. de waterkwaliteit zijn zeer strikt. Zodra wij twijfels hebben over de waterkwaliteit, lasten wij de activiteit af totdat het water weer op niveau is;
  • Schone slippers of overschoenen zijn verplicht tot en met het omkleedpunt.

Tarieven

Wij zijn met de gemeente in gesprek wat voor effect deze maatregelen op de kosten hebben. Alle tarieven zijn dus nog onder voorbehoud.

Tenslotte 

Tenslotte een woord van dank aan de gemeente voor de goede samenwerking, aan al onze collega’s voor het harde werk om de accommodatie gereed te krijgen, al onze partners en bedrijven die een paar stappen harder hebben gezet om al het werk op tijd gereed te hebben, maar vooral dank aan U, onze trouwe zwemmers, die zo geduldig op ons hebben gewacht.

Hopelijk tot snel!

Met vriendelijke groet,

 

Peter Klos

Manager
Zwembad de Waterdam


Realisatie: Branding New