Bel ons op 0299-365 003 en wij helpen u direct

Het leukste bad

Van de regio!

Het schoonste zwembad!

Het is nogal een uitspraak, jezelf het schoonste zwembad te noemen! Toch durven wij aan dit te stellen en wel om de volgende redenen:

 • Als eerste openbare zwembad in Nederland zijn de filters van onze binnenbaden uitgerust met  een zogeheten Actief Filter Medium. Dit wil zeggen dat wij ons water permanent filteren met glasfilters i.p.v. de traditionele zandfilters. Hierdoor is de kwaliteit van ons zwemwater uitmuntend goed en is kraakhelder, waardoor ook onze lucht bijzonder schoon is. De leverancier van AFM stelt het volgende:De grondstof welke wordt gebruikt voor AFM® is groen container glas. Het glas wordt gewassen, gedesinfecteerd en thermisch behandeld naar een zeer specifieke korrelgrootte en –vorm. Om veiligheidsredenen garandeert het productieproces dat er geen glassplinters in het filtermedium terecht komen.Na het proces van het maken van steeds kleine korrelgroottes krijgen de korrels een gepatenteerd activeringsproces wat uit 3 stappen bestaat. Dit creëert een structuur met een zeer grote katalytische oppervlakte van 1 miljoen m2 per m3. De oppervlakte is 300 keer groter dan de oppervlakte van zand of een ander glas filtermedium. De oppervlakte is essentieel voor alle adsorptie- en katalytische reacties. In contact met water vormt AFM® vrije radicalen (OH radicalen) welke de oppervlakte beschermt tegen bio vervuiling. Hoe hoger de oppervlakte, hoe hoger de filter performance en hoe bio-resistenter het filtermedium zal zijn.Kristalhelder water;
  AFM® filtert minstens 30%-50% meer uit dan zand of glaszand.
  Lagere chloorconsumptie;
  Hoe beter de filtratie, hoe lager de chloorconsumptie/-verbruik.
  Geen trichloramine – geen chloorlucht;
  AFM® voorkomt vorming en groei van biofilmen.
  Geen biofilm – geen legionella;
  Een biofilm is een ideaal “huis” voor pathogenen zoals Legionella en Cryptosporidium.
  Perfect voor chloorvrije-/chloorarme systemen;
  AFM® vermindert sterk de chloor oxidatiebehoefte.
 • Vervuiling in het water (het zogeheten ‘gebonden chloor’) veroorzaakt de typische zwembadluchtjes. Dit zijn zogeheten ‘desinfectie bijproducten’. In de huidige wetgeving zijn voor de luchtkwaliteit geen normen opgenomen, gelukkig komen er in aanstaande wetgeving wel eisen voor.Doordat ons water een uitzonderlijk lage concentratie gebonden chloor heeft (doorgaans tussen de 0,1 mg/l en 0,4 mg/l, huidige norm schrijft een maximum voor van 0,99mg/l), is onze lucht ook erg zuiver. Daarnaast is geïnvesteerd in nieuwe klimaatbeheersing waardoor de luchtverversing optimaal is en tocht zo goed als geëlimineerd is.
 • Ons buitenbad is voorzien van bouwkundige filters waarin het mogelijk is met de laagst mogelijke doorstroomsnelheid te werken voor een optimale zuivering. Hierdoor is niet alleen het water kraakhelder maar is er ook amper sprake van (de aanwezigheid van) gebonden chloor: het gehalte ligt tussen de 0,0 en 0,1 mg/o! De huidige norm schrijft een maximum voor van 0,99mg/l
  Omdat de buitenbaden een dermate veel water bevatten, is het zogeheten bufferende vermogen van de baden om vuil op te vangen erg hoog. Omdat het water 24 uur per dag, 365 dagen per jaar wordt schoongehouden, is de vervuilingsgraad zo goed als niet aanwezig. Omdat de binnenbaden minder water bevatten, is het bufferende vermogen hier lager en de vervuilingsgraad (logischerwijs) hoger. Testen voorafgaand aan openstelling laten echter zien dat de vervuilingsgraad hard richting de 0 gaan.
 • Meerdere malen per week worden de bodems van onze baden machinaal gereinigd met een reinigingsrobot. Als eerste van Nederland hebben wij deze robot v.w.b. onze buitenbaden aangesloten op een centraal afzuigsysteem. Aangezien de beperkte capaciteit van de filters van dergelijke robots zijn deze voor buitenbaden niet geschikt. Via een centraal afzuigsysteem kan onze robot onze buitenbaden geheel reinigen!

In 2016 zijn wij de uitdaging aangegaan om het water nóg schoner te maken. Deze uitdaging gingen wij samen met onze zwemmers aan door het douchen voorafgaand aan het zwemmen te promoten. Alhoewel het in veel omringende zwembaden verplicht is om te douchen, zijn wij Nederlanders er wel eens wars van. Dit terwijl 15 seconden douchen voorafgaand aan het zwemmen de vervuiling halveert!

Realisatie: Branding New