Het schoonste en leukste zwembad

Van de regio!

Zwem ABC

Leren zwemmen

In Nederland en zeker in onze regio worden wij omringd door water. Daarom is het belangrijk dat iedereen en zeker kinderen al op jonge leeftijd leert zwemmen. Bijna iedereen die in Nederland leert zwemmen wordt opgeleid voor het Zwem-ABC van de Nationale Raad Zwemdiploma’s (NPZ-NRZ) en zo ook in de Waterdam. De NRZ-NPZ is dé brancheorganisatie welke de criteria voor de diploma’s en opleidingen voor zweminstructeurs opstelt.

Licentie ZwemABC: de volgende stap in het zwemonderwijs

Als één van de eerste in de regio heeft zwembad de Waterdam de licentie ZwemABC van de NRZ-NPZ. Hiermee tonen wij aan dat wij aan meer (kwaliteits)eisen voldoen dan ‘reguliere’ zwemlesaanbieders. Meer informatie over deze licentie kunt u hier vinden!

Het ZwemABC

Wij bieden het enige echte Zwem-ABC

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.

 Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:

 Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.

  • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
  • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
  • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.

Dus: kies bewust en ga voor zekerheid.

Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen van andere ouders over dit onderwerp ook op www.allesoverzwemles.nl.

Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Wie alle drie diploma’s (A, B en C) bezit krijgt het predikaat Zwemveilig. Het Zwem-ABC staat voor een kindvriendelijke manier van leren zwemmen, waarbij zwemveiligheid een prominente rol inneemt en biedt alle vaardigheden welke iedereen tegenwoordig nodig heeft bij het zwemmen in subtropische zwemparadijzen en bij activiteiten op, in en aan het buitenwater. Het Zwem-ABC kent een logische opbouw, waardoor leerlingen bij het behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger worden. Niet de zwemslagen staan centraal, maar het veilig en vrij bewegen in het water onder alle omstandigheden. Kortom, wie A zegt, moet ook B en C zeggen!
Meer informatie kunt u vinden in het les informatieboekje, deze wordt bij de eerste les uitgedeeld en kunt u hier downloaden.

Zwemlesplan

In de Waterdam werken wij met een zwemlesplan, welke in samenwerking met het NPZ-NRZ tot stand is gekomen en getoetst wordt. Onderdeel hiervan zijn jaarlijkse trainingen van o.a. de NPZ-NRZ. Op deze manier bent u verzekerd van professionele zweminstructreurs en – instructrices welke volledig bij de tijd zijn.

Informatie over de vorderingen

Uiteraard wilt u als ouder op de hoogte gehouden worden over de vorderingen van uw kind. Op diverse manier houden wij u op de hoogte. Allereerst organiseren wij tweemaandelijks informatiebijeenkomsten met meer tekst en uitleg over de zwemles. Daarnaast hebben wij een leerlingvolgsysteem zodat u de vorderingen bij kunt houden. Ook organiseren wij regelmatig openbare lessen waarbij u een deel van de les bij kunt wonen. Tenslotte kunt u ons ten alle tijden mailen met vragen en/of opmerkingen. Afhankelijk van de inhoud mailen wij u of bellen wij u op, of maken een afspraak.

Uw keuzemogelijkheden in de Waterdam

Wij bieden in de Waterdam vier vormen van zwemles aan: klassieke zwemlessen, zwemles met ouders, ZwemlesPlus en privézwemles.

Klassieke zwemles

In de ‘klassieke’ zwemles wordt met groepsgrootte van maximaal 15 doelgericht gewerkt naar het zwemdiploma. Wij bieden alleen nog klassieke zwemlessen aan voor zwemvaardigheid I, II en III en snorkelen. Dit omdat is gebleken dat 1x per week een PlusLes omgerekend per saldo een hoger rendement heeft dan 2x per week een klassieke les. Een les duurt drie kwartier.

Zwemles met ouders

Ook bieden wij zwemlessen aan waarbij u als ouder in de eerste twee groepen bij de zwemles wordt betrokken en mee het water ingaat. Wat is er leuker dan samen met uw kind zijn of haar eerste stappen in het zwembad te zetten en ons te helpen uw kind zwemveilig te maken?! U kunt uw kind 1 keer per week les laten volgen, een les duurt drie kwartier.

ZwemlesPlus

Bij ZwemlesPlus wordt er met kleinere groepjes gewerkt (maximaal 8 in het beginniveau tot 10 in het eindniveau) waardoor meer individueel gericht zwemonderwijs gegeven kan worden. Vooral kinderen welke baat hebben bij meer individuele aandacht, concentratieproblemen hebben, erg veel angst voor water hebben enz. zullen zich in kleinere groepen beter thuis voelen en presteren. Uiteraard hebben alle kinderen baat bij meer aandacht, de snelheid van het aanleren van het zwemdiploma zal in deze groepen dan ook hoger liggen. U kunt uw kind 1 of 2 keer per week les laten volgen, een les duurt drie kwartier.

Privézwemles: zwemles op basis van individuele aandacht

Wie zijn of haar kind privézwemles wilt laten volgen, de Waterdam biedt hier ruim mogelijkheden toe. Dit zijn zwemlessen waarbij in zeer kleine groepjes les wordt gegeven. Alhoewel de omvang hiervan per zwembad verschilt, hebben wij in de Waterdam gekozen voor groepjes van maximaal twee kinderen, zodat echt gesproken kan worden van privéles. Het is ook mogelijk om tot en met het C-diploma privélessen te volgen, desgewenst in combinatie met een klassieke of ZwemlesPlus. Een privézwemles duurt 30 minuten, in de regel lest uw kind 1 keer per week (tenzij u zelf anders wilt).

Vanzelfsprekend kunt u lopende het opleidingstraject bij het aflopen van uw leskaart overstappen naar een andere lesvorm.

Inschrijven

Vanaf 4 jaar kan uw kind beginnen met zwemles. Vanaf 3 jaar kan uw kind bij ons worden ingeschreven voor zwemles. Inschrijven kan bij de receptie van het zwembad. Bij het inschrijven ontvangt u van ons 6 (digitale) vrijkaartjes waarmee u uw kind (onder begeleiding van een betalende volwassene) vertrouwd kunt maken met ons zwembad. Hierdoor gaat de watergewenning een stuk sneller!

Lesduur

Ieder kind is anders en zwemt op zijn of haar eigen tempo. Wel kan gesteld worden dat, dankzij de Plus lessen, kinderen in een beneden gemiddelde tijd hun zwemABC halen. Daarnaast behalen volgens de NPZ-NRZ de kinderen een hoog niveau tijdens het afzwemmen.

Tarieven 2018:

Zo lang uw kind op de wachtlijst staat kan hij of zij, onder begeleiding van een betalende volwassene, 6x gratis aan ons bad komen wennen op zaterdag en zondag tijdens het recreatief zwemmen . Daarnaast kan uw kind gedurende het lestraject onbeperkt oefenen, onder begeleiding van een betalende volwassene, op zaterdag tussen 14.00-15.00 uur en zondag tussen 10.00-12.00 uur.

Inschrijfkosten (incl. magneetkaart) € 24,25
Klassieke Zwemles 1x per week, per 4 weken* € 28,95
ZwemlesPlus (kleine lesgroepen) 1x per week, per 4 weken* € 40,90
2x per week, per 4 weken* € 81,80
Privé zwemles € 22,75 per half uur
Extra incidenteel zwemles € 4,60 per kwartier
€ 9,20 per half uur uur (afhankelijk van soort les, b.v. extra duik- of borstcrawlles)

Bent u verzekerd bij Zorg en Zekerheid?! Dan kunt u een gedeelte van het lesgeld terugkrijgen. Meer hierover deze actie op deze pagina.

* Op de leskaarten gelden onze algemene voorwaarden

Extra en inhaallessen

Ongeacht de reden van verzuim bieden wij u per schooljaar onbeperkt de mogelijkheid kosteloos een zwemles in te halen. Daarnaast bieden wij extra lessen aan. Zo hebben wij elke zomervakantie turbolessen, waarbij in kleine groepen een intensief programma wordt aangeboden.
Ook bieden wij extra lessen aan voor die onderdelen van het zwemdiploma waar de meeste kinderen moeite mee hebben, zoals duiklessen en borstcrawl lessen.

De werking van het afmelden en inhalen staat beschreven in de volgende handleiding, waarvan een papieren exemplaar ook bij de receptie ligt.


Bekijk ook eens

Realisatie: Branding New