Bel ons op 0299-365 003 en wij helpen u direct

Het leukste bad

Van de regio!

Zwem ABC

Leren zwemmen (vanaf 4 jaar)

In Nederland en zeker in onze regio worden wij omringd door water. Daarom is het belangrijk dat iedereen en zeker kinderen al op jonge leeftijd leert zwemmen. Bijna iedereen die in Nederland leert zwemmen wordt opgeleid voor het Zwem-ABC van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en zo ook in de Waterdam. De NRZ is dé brancheorganisatie welke de criteria voor de diploma’s en opleidingen voor zweminstructeurs opstelt.

Licentie ZwemABC: de volgende stap in het zwemonderwijs

Als één van de eerste in de regio heeft zwembad de Waterdam de licentie ZwemABC van de NRZ. Hiermee tonen wij aan dat wij aan meer (kwaliteits)eisen voldoen dan ‘reguliere’ zwemlesaanbieders. Meer informatie over deze licentie kunt u hier vinden!

Het ZwemABC

Wij bieden het enige echte Zwem-ABC

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.

 

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:

  • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
  • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
  • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
  • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen.

 

Dus: kies bewust en ga voor zekerheid.

Heeft u een vraag, neem contact met ons op.

 

Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen van andere ouders over dit onderwerp ook op www.allesoverzwemles.nl.

 

Het Zwem-ABC bestaat uit drie Nationale Zwemdiploma’s: A, B en C. Wie alle drie diploma’s (A, B en C) bezit krijgt het predikaat Zwemveilig. Het Zwem-ABC staat voor een kindvriendelijke manier van leren zwemmen, waarbij zwemveiligheid een prominente rol inneemt en biedt alle vaardigheden welke iedereen tegenwoordig nodig heeft bij het zwemmen in subtropische zwemparadijzen en bij activiteiten op, in en aan het buitenwater. Het Zwem-ABC kent een logische opbouw, waardoor leerlingen bij het behalen van ieder diploma vaardiger en veiliger worden. Niet de zwemslagen staan centraal, maar het veilig en vrij bewegen in het water onder alle omstandigheden. Kortom, wie A zegt, moet ook B en C zeggen!
Meer informatie kunt u vinden in het les informatieboekje, deze wordt bij de eerste les uitgedeeld en kunt u hier downloaden.

Zwemlesplan

In de Waterdam werken wij met een zwemlesplan, welke in samenwerking met het NRZ tot stand is gekomen en getoetst wordt. Onderdeel hiervan zijn jaarlijkse trainingen van o.a. de NRZ. Op deze manier bent u verzekerd van professionele zweminstructreurs en – instructrices welke volledig bij de tijd zijn.

Informatie over de vorderingen

Uiteraard wilt u als ouder op de hoogte gehouden worden over de vorderingen van uw kind. Op diverse manieren houden wij u op de hoogte. Wij hebben een leerlingvolgsysteem waarin u de vorderingen bij kunt houden. Ook organiseren wij regelmatig openbare lessen waarbij u een deel van de les bij kunt wonen. Ook kunt u de vorderingen zien in onze app! Tenslotte kunt u ons ten alle tijden mailen met vragen en/of opmerkingen. Afhankelijk van de inhoud mailen wij u of bellen wij u op, of maken een afspraak.

Uw keuzemogelijkheden in de Waterdam

Wij bieden in de Waterdam twee vormen van zwemles (voor het ABC) aan: ZwemlesPlus en privézwemles.

ZwemlesPlus

Bij ZwemlesPlus wordt er met kleinere groepjes gewerkt (maximaal 8 in het beginniveau tot 10 in het eindniveau) waardoor meer individueel gericht zwemonderwijs gegeven kan worden. Vooral kinderen welke baat hebben bij meer individuele aandacht, concentratieproblemen hebben, erg veel angst voor water hebben enz. zullen zich in kleinere groepen beter thuis voelen en presteren. Uiteraard hebben alle kinderen baat bij meer aandacht, de snelheid van het aanleren van het zwemdiploma zal in deze groepen dan ook hoger liggen. U kunt uw kind 1 of 2 keer per week les laten volgen, een les duurt drie kwartier.

Privézwemles: zwemles op basis van individuele aandacht

Wie zijn of haar kind privézwemles wilt laten volgen, de Waterdam biedt hier ruim mogelijkheden toe. Dit zijn zwemlessen waarbij in zeer kleine groepjes les wordt gegeven. Alhoewel de omvang hiervan per zwembad verschilt, hebben wij in de Waterdam gekozen voor groepjes van maximaal twee kinderen, zodat echt gesproken kan worden van privéles. Het is ook mogelijk om tot en met het C-diploma privélessen te volgen, desgewenst in combinatie met een klassieke of ZwemlesPlus. Een privézwemles duurt 30 minuten, in de regel lest uw kind 1 keer per week (tenzij u zelf anders wilt).

Vanzelfsprekend kunt u lopende het opleidingstraject bij het aflopen van uw leskaart overstappen naar een andere lesvorm.

Heeft u een vraag, neem contact met ons op.

Inschrijven

Vanaf 4 jaar kan uw kind beginnen met zwemles. Vanaf 3 jaar kan uw kind bij ons worden ingeschreven voor zwemles. Inschrijven kan bij de receptie van het zwembad of online via Webshop De Waterdam – Aanmelden voor wachtlijst (nexusportal.nl). Bij het inschrijven ontvangt u van ons 6 (digitale) vrijkaartjes waarmee u uw kind (onder begeleiding van een betalende volwassene) vertrouwd kunt maken met ons zwembad. Hierdoor gaat de watergewenning een stuk sneller!

Lesduur

Ieder kind is anders en zwemt op zijn of haar eigen tempo. Wel kan gesteld worden dat, dankzij de Plus lessen, kinderen in een beneden gemiddelde tijd hun zwemABC halen. Daarnaast behalen volgens de NRZ de kinderen een hoog niveau tijdens het afzwemmen.

Tarieven 2024:

Zo lang uw kind op de wachtlijst staat kan hij of zij, onder begeleiding van een betalende volwassene, 6x gratis aan ons bad komen wennen op zaterdag en zondag tijdens het recreatief zwemmen . Daarnaast kan uw kind gedurende het lestraject onbeperkt oefenen, onder begeleiding van een betalende volwassene, op zaterdag tussen 14.00-14.30 uur en zondag tussen 13.00-16.00 uur.

Inschrijfkosten (incl. magneetkaart) € 27,60
ZwemlesPlus (kleine lesgroepen) 1x per week, per 4 weken* € 50,40
2x per week, per 4 weken* € 100,80
Privé zwemles € 25,75 per half uur (groepje van 2 kinderen)

€ 51,50 per half uur (1-op-1 les)

Extra incidenteel zwemles (max 1 op 5) € 14,00 per half uur (afhankelijk van soort les, b.v. extra borstcrawl les)

Inschrijven kan bij ons aan de receptie gedaan worden of via onze website https://062webshop.nexusportal.nl/Register.

* Op de leskaarten gelden onze algemene voorwaarden

Extra en inhaallessen

Ongeacht de reden van verzuim bieden wij u per schooljaar onbeperkt de mogelijkheid kosteloos een zwemles in te halen. LET OP: boeken van inhaallessen zijn onherroepelijk, deze zijn niet te verzetten of te annuleren!
Daarnaast bieden wij extra lessen aan. Zo hebben wij elke zomervakantie turbolessen, waarbij in kleine groepen een intensief programma wordt aangeboden.
Ook bieden wij extra lessen aan voor die onderdelen van het zwemdiploma waar de meeste kinderen moeite mee hebben, zoals borstcrawl lessen.

De werking van het afmelden en inhalen staat beschreven in de volgende handleiding, waarvan een papieren exemplaar ook bij de receptie ligt.

Waterdam APP

Via onze app kunt u op de hoogte blijven van de vorderingen van uw kind, naast het nodige informatie en nieuws. Ook sturen wij via de app informatie over b.v. wijzigingen van lestijden in de vakanties! Meer informatie over de app kunt u via deze link vinden!

Heeft u een vraag, neem contact met ons op.


Bekijk ook eens

Realisatie: Branding New