Bel ons op 0299-365 003 en wij helpen u direct

Het leukste bad

Van de regio!

Veel gestelde vragen ABC Zwemles & Landelijk Zwemdiploma

Wat is het uitgangspunt van zwemABC bij zwembad de Waterdam?

Zwembad de Waterdam biedt het Nationale ZwemABC aan, waarbij individuele aandacht en spelenderwijs leren centraal staat. Bewezen is dat spelenderwijs leren het meest optimale zwemresultaat oplevert. Wij lessen volgens de Z(S)UV methode: zinvol, (speelbaar,) uitvoerbaar en veilig. Het gaat hierbij om de intrinsieke motivatie van het kind, en niet de gehoorzaamheid.

Wat is het verschil tussen zwemles bij de Waterdam en andere baden?!

De Waterdam verschilt op een aantal onderdelen van omliggende aanbieders.
Wij zijn als eerste bad in de regio licentiehouder (Wat houdt de licentie zwemABC in?) van het landelijke zwemABC en bieden uitsluitend nog pluslessen (Wat houden pluslessen in?) en privélessen aan (wat houden privélessen in?).
Gerekend naar omzet per leskind behoren wij tot de goedkoopste zwembaden van Nederland (commerciële aanbieders hanteren een norm die € 2,00 per leskind per les hoger ligt) en behalen kinderen bij ons binnen de landelijke norm in een bovengemiddelde kwaliteit het zwemABC.
Verder onderscheiden wij ons omdat u bij ons alle gemiste lessen kunt inhalen (Als ik nu een les mis, ben ik dan mijn geld kwijt?), hanteren wij geen ‘vastrechtkosten’, kosten voor een ‘stamleskaart’ enzovoort, maar betaalt u alleen eenmalig inschrijfkosten.
Tenslotte zijn wij bijzonder trots op ons bijzonder schone zwemwater en luchtkwaliteit (het schoonste zwembad op de site), wat zeker voor nog niet volgroeide longen geen overbodige luxe is. Hierdoor is ons bad ook geschikt voor kinderen met b.v. astma en COPD.

Wat is het landelijke zwemABC?!

Er is één landelijk zwemdiploma A, B en C, uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid, de NRZ (wat is de NRZ?). Dit zijn 95% van de uitgegeven zwemdiploma’s in Nederland. Helaas vindt er de laatste jaren een versnippering plaats aan zwemdiploma’s (het is een zwembad vrij om voor wat voor diploma dan ook op te leiden). De NRZ heeft vanaf 1985 de rol van de overheid overgenomen v.w.b. de uitgifte van de nationale zwemdiploma’s en doet actief aan kwaliteitsborging. Kortom: met het zwemABC heeft u de garantie dat uw kind een kwalitatief goed leertraject heeft ondergaan!
Meer informatie over het zwemABC kunt u zien in dit item van 1vandaag waarin ons zwembad model heeft gestaan voor het landelijke zwemdiploma:

Wat houdt de licentie zwemABC in?!

De licentie zwemABC stelt aan zwembaden meer (kwaliteits)eisen dan ‘reguliere’ zwemlesaanbieders. Voorbeelden hiervan zijn toetsing op voldoende bijscholing, het in bezit hebben van een zwemlesplan, aanvullende toetsing van de examinatoren, voldoen aan minimale afmetingen van het zwembad (lengte, breedte en diepte), sociale veiligheid, enzovoort. Meer informatie kunt u hier www.allesoverzwemles.nl vinden.

Wat is de NRZ?

De Nationale Raad Zwemveiligheid is gevestigd in Veenendaal en ziet als landelijk opererende organisatie toe op de kwaliteit van het zwemonderwijs, de zwemveiligheid en zwemvaardigheid. In 1985 heeft de NRZ de uitgifte van het Nationale Zwemdiploma van de overheid overgenomen. Sindsdien zijn al zo’n 15 miljoen zwemdiploma’s (Zwem-ABC en Zwemvaardigheidsdiploma’s) uitgereikt aan kinderen en volwassenen. Wij werken met passie voor het maatschappelijk doel ‘Iedereen in Nederland zwemveilig en zwemvaardig’ en zijn trots op het unieke Nederlandse systeem van zwemonderwijs waarin zwemplezier en kwaliteit(sbewaking) centraal staan. (bron: www.nrz-nl.nl )

Wat houden pluslessen in?!

Pluslessen zijn zwemlessen in kleinere groepen. Onze lesgroepen zijn 1/3e kleiner dan wat gebruikelijk is. Hierdoor is modern zwemonderwijs mogelijk, d.w.z. individueel gericht onderwijs (ipv klassikaal) en dus meer maatwerk.

Waarom organiseren jullie geen klassieke lessen?

Wij zijn op basis van resultaten uit onze periodiek gehouden klanttevredenheidsonderzoeken overgestapt naar plus-lessen. De meest gehoorde klacht was meer behoefte aan persoonlijke aandacht voor het leskind en meer feedback richting de ouder/verzorger.
Hierdoor behalen wij, ook al starten de kinderen op relatief jonge leeftijd, binnen de landelijke norm het zwemABC, en dat met een bovengemiddelde kwaliteit.

Zijn pluslessen duurder dan ‘klassieke’ lessen?!

Ja, wij hebben bij de overgang van klassieke naar de plus lessen het tarief van de klassieke lessen maal de verkleining van de groepsgrootte gedaan. Ofwel, qua omzet heeft de omzetting geen effect gehad maar wel in de tevredenheid en resultaten.

Als pluslessen duurder zijn, hoe gaan jullie dan om met mensen met een kleinere beurs?!

Wij hebben gemerkt dat pluslessen 1x per week, omgerekend naar totale kosten voor het behalen van het zwemdiploma, op nagenoeg hetzelfde neerkomt als 2x per week ‘klassieke lessen’. Vooral wanneer ouders gebruik maken van het voor het leskind gratis oefenen in het weekend (link naar ‘Kan ik zelf iets doen om mijn kind sneller zwemveilig te maken?’) gaan de vorderingen hard!

Wat houden privélessen in?!

Privélessen zijn zwemlessen van 30 minuten met maximaal 2 kinderen. Omdat kinderen ook vooral van elkaar leren, is het wenselijk dat zij met z’n tweeën zwemmen. Natuurlijk is het ook mogelijk altijd 1-op-1 te zwemmen, maar dit is uiteraard wel duurder.
Privéles voor vervolgdiploma’s proberen wij in iets grotere groepen te organiseren, dit omdat hier minder noodzaak is voor individuele aandacht: hier moeten vooral meters worden gemaakt en de vaardigheden verder uitgebouwd worden.

Hoe borgen jullie de kwaliteit?

Wij borgen op diverse manieren de kwaliteit van onze zwemlessen. Wij monitoren continue de vorderingen per kind en per lesgroep. Via diverse signaleringen in ons systeem, kunnen wij snel signaleren of een kind langer over het aanleren van bepaalde vaardigheden doet. Dankzij de pluslessen kunnen wij hier goed op inspelen.
Ook worden wij d.m.v. een audit getoetst op de kwaliteit van ons team, wordt de kwaliteit van onze lessen en afzwemniveau getoetst door de NRZ en stellen ons zwemlesplan met diezelfde NRZ samen.

Wat is de meest ideale duur van een zwemles en wat is de beste frequentie?!

Onderzoek heeft aangetoond dat (klassieke) lessen van drie kwartier het meeste rendement hebben. Er is géén wetenschappelijk bewijs dat lessen in kleinere groepen een hoger rendement hebben dan grotere groepen: onze eigen cijfers laten dit wel zien, naast het gegeven dat onze klanttevredenheid over de pluslessen aanzienlijk hoger ligt dan bij de klassieke lessen.
Daarnaast behalen kinderen die twee keer per week zwemmen sneller een zwemdiploma, zonder dat dit altijd hoeft te gebeuren in minder klokuren dan een kind dat 1x per week zwemt!
Des te ouder een kind, des te sterker is hij of zij zowel mentaal als fysiek. In onze ervaring beklijft de materie een stuk beter als een kind twee keer per week zwemt, maar (gelukkig) is ieder kind uniek: u kunt dus zelf het beste de afweging maken wat het beste voor uw kind is! Ons advies is doorgaans echter wel om 2x per week te zwemmen.

Kan ik kijken bij de zwemles?

Met regelmaat organiseren wij een openbaar deel van de les. Hierbij kunt u bij de les aanwezig zijn, voor 2x per week op de eerste lesdag van die week, tijdens de laatste 15 minuten van de les.

Kan ik de vorderingen van mijn kind bijhouden?!

Ja, dit kunt u op de volgende manieren doen. Wij beschikken over een digitaal leerlingvolgsysteem waarbij u op de pc, of via onze eigen app via uw smartphone of tablet, de vorderingen van uw kind bij kunt houden. Ook organiseren wij regelmatig openbare en/of meezwemlessen met de nodige ruimte om te kijken en vragen te stellen.

Inloggen gaat als volgt: de gebruikersnaam zijn de voorletters van uw kind (in hoofdletters) met daar achter de geboortedatum (bijvoorbeeld: Pieter Zwemtgraag, geboren 12-12-2014: PZ12122014). Het wachtwoord is de achternaam van uw kind, met alleen de eerste letter als hoofdletter (bijvoorbeeld: Zwemtgraag).

Als ik nu een les mis, ben ik dan mijn geld kwijt?

Nee, u kunt bij ons altijd een gemiste les inhalen nadat u via ons leerlingvolgsysteem heeft afgemeld. U krijgt dan een credit welke voor een inhaalles gebruikt kan worden, deze kunt u ook online inplannen via ons leerlingvolgsysteem. LET OP: boekingen van een inhaalles zijn onherroepelijk en niet meer te verzetten of af te melden!
Is uw kind voor langere tijd ziek, of moet hij of zij regelmatig een les missen door eenzelfde klacht, dan heeft u na een eigen risico van 2 lessen (die u in kunt halen na afmelding) geen verplichting meer: elke les die wordt gemist, wordt bij de geldigheid van de leskaart van uw kind opgeteld. U moet dan wel uw kind bij ons ziekmelden! Meldingen vanuit het leerlingvolgsysteem komen niet bij ons binnen.

Waarom zwemt het ene kind sneller dan de andere?

Alle kinderen kunnen leren zwemmen, maar niet alle kinderen doen daar even lang over. Tachtig procent van de kinderen is gemiddeld, tien procent haalt zijn diploma’s sneller en nog eens tien procent doet er langer over. Dat is heel normaal. Dat een kind meer oefening nodig heeft dan gemiddeld, kan te maken hebben met de motoriek: niet iedereen ontwikkelt zich in hetzelfde tempo. Vaak heeft het echter te maken met angst. Het scheelt enorm als je je kind op tijd leert wennen aan water. Denk er ook aan dat je eigen houding van invloed kan zijn. Als je je kind steeds waarschuwt dat water ‘gevaarlijk’ is, kan het zijn dat hij/zij er bang voor wordt. (bron: NRZ)

Wanneer moet ik met zwemlessen beginnen?

De NRZ zegt hier het volgende over:
De NRZ vindt: hoe eerder een kind veilig is in het water, hoe beter. De meeste kinderen die verdrinken, zijn immers tussen de nul en vier jaar oud. Vanaf zeer jonge leeftijd zijn er mogelijkheden in het zwembad om kinderen veiliger in en om water te laten bewegen.

De adviesleeftijd om te starten met zwemles voor het A-diploma is 4 tot 5 jaar. Er zijn ouders die liever eerder willen starten met zwemles, namelijk als hun kind 4 of zelfs 3 jaar is. De eisen die aan het A-diploma zijn gesteld, zijn te moeilijk voor een kind van 3 jaar om te halen. Zelfs een kind van 4 heeft moeite met de eisen. Daar komt bij dat een kind van 4 ook start op de basisschool. Dit is voor een kind een grote verandering, die veel energie kost. Wacht een half jaar en het kind zal makkelijker door de zwemlessen heen lopen.

Ouders die graag willen dat hun kind leert zwemmen vóórdat het kind 4 jaar oud wordt, kunnen beter voor het overlevingszwemmen/ouder- en kindzwemmen kiezen. Tijdens deze lessen leren kinderen zichzelf redden met de mogelijkheden die bij een kind van die leeftijd passen. Het kind leert geen zwemslagen en krijgt na afsluiting dan ook geen A-diploma, maar kan die op latere leeftijd wel makkelijker halen.

Wij onderschrijven deze visie en zijn er helemaal voor dat een kind zo snel mogelijk zwemveilig moet zijn. Houdt er wel rekening mee dat hoe jonger een kind is als hij of zij start, des te langer het traject zal duren. ‘Ondanks’ dat kinderen bij ons doorgaans bij 4 jaar starten, behalen kinderen bij ons binnen de landelijke norm hun zwemABC. Ofwel: wij zien geen reden om niet te starten met 4, maar het is uiteraard altijd een afweging!

Kan ik zelf iets doen om mijn kind sneller zwemveilig te maken?

Er is heel veel dat u kunt doen om uw kind sneller zwemveilig te maken en dit kunt u al doen op zeer jonge leeftijd. Het laten ervaren van water en afleren van angst voor water kan op zeer vroege leeftijd starten. Als een kind op 4 jarige leeftijd bang is om te douchen en bang is zijn of haar gezicht in het water te stoppen, zal het traject een stuk langer duren. Ook de grootte van een zwembad is voor een kind soms beangstigend: een bezoek aan een (groot) zwembad voorafgaand aan het leren zwemmen is absoluut aan te raden.
Ofwel: vanaf zeer jonge leeftijd kunt u uw kind helpen. Het overwinnen van angst voor water, voor de douche of het onder water gaan is goed te oefenen in de douche of in bad. Laat uw kind bijvoorbeeld bellen blazen in bad of in een emmertje, iets van de bodem oppikken enzovoort.
Uiteraard kunt u op vroege leeftijd ook starten met (groot)ouder en kind zwemmen (link naar de website), dan pakt u al deze facetten mee, of zwemt u zelf regelmatig met uw kind.

Ook tijdens het zwemABC kunt u het nodige doen. Op vertoon van een geldige leskaart heeft uw kind de mogelijkheid om extra te zwemmen op zaterdagmiddag en zondagmorgen tijdens de recreatieve uren. Dit geldt voor alle leerlingen. Uw kind betaalt dan geen entree. Wél is het verplicht dat er een betalende volwassene meekomt. Kinderen zonder diploma mogen niet in het diepe bad.

Extra oefening is voor uw kind belangrijk. Op deze wijze heeft uw kind meer mogelijkheden om het zwembad te verkennen. Het maakt het zwemmen voor uw kind tot een nog groter plezier. Op zaterdagmiddag (tussen 14.00-14.30) en zondagmiddag (tussen 13.00-16.00) bestaat de mogelijkheid om te oefenen met het zeil. In overleg met de toezichthouder kan hiervoor een tijdstip worden afgesproken, mits de drukte dit toelaat. Voor de openingstijden van recreatief zwemmen zijn folders verkrijgbaar bij de receptie of u kunt ze zien op onze website www.waterdam.nl

Indien u na afloop van de zwemles samen met uw kind wilt vrijzwemmen dan is dit voor het leskind te allen tijde gratis. Als u bijvoorbeeld tegelijk met uw eventuele andere kind gelijktijdig met de zwemles wilt vrijzwemmen, kan het kind wat lest zich daarna bij u voegen.

Waar kan ik terecht met klachten?!

U kunt 24/7 met uw klacht terecht via info@waterdam.nl Een klacht via email is wenselijk omdat deze gelijk is geregistreerd. Wij geven binnen 2 werkdagen reactie op uw email.
Is er desondanks echt iets mis of maak u zich grote zorgen? Dan kunt u anoniem terecht bij de meldlijn van het NOC*NSF, via telefoonnummer: (0900) 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). De deskundige hulpverleners van het meldpunt zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen.

Realisatie: Branding New